14 April 2024

Goed: de titel is misschien wat sensationeel geschreven maar op het eerste oog dacht ik dat dit aan de hand was. Door bepaalde functies in een product te gebruiken werd er gefraudeerd. Kan je door oneigenlijk gebruik van je product een (voorwaardelijke) gevangenisstraf krijgen? Gelukkig valt dat wel mee.

Dit specifieke geval is interessant: het gaat om een bedrijf uit Almere. Dit bedrijf verkoopt kassa's met een functie waardoor je omzet kan laten verdwijnen voor de belastingdienst (een 'trainingsstand'). Tot zover kan je nog zeggen: als mensen producten gebruiken voor illegale doeleinden zijn de producenten van die spullen toch niet automatisch strafbaar? Het is immers de ondernemer die besluit omzet achter te houden voor de belastingdienst, niet de kassaproducent.

Voor dit bedrijf was dat anders: deze hebben de verborgen retourfunctie gemaakt, en het als unieke eigenschap van hun product gepromoot. Dus de markt op met deze 'speciale feature'. Dit werd nog eens onderstreept toen het opsporingsteam een nep-aankoop van dit product deed.  Doordat het kassabedrijf deze fraude-mogelijkheid verkocht zijn ze samen met een groep klanten van het kassabedrijf (cofeeshophouders) aangepakt. De rechtbank acht bewezen dat het kassabedrijf medepleger is aan de belastingfraude.

Conclusie: oneigenlijk gebruik blijkt in dit geval niet de oorzaak van de veroordeling: maar zodra je fraude faciliteert met je software sta je naast je gebruikers voor de rechter.

Citaat uit het vonnis:

Enerzijds is het [rechtspersoon 1] geweest die de verborgen retourfunctie heeft ontwikkeld, geproduceerd en verkocht. Een aantal medewerkers op cruciale plekken binnen het bedrijf van verdachte wisten, getuige ondermeer de verklaringen van [getuige 3] en [getuige 4] waarvoor de verborgen retourfunctie in Wincash2000 diende en faciliteerde daarmee de mogelijkheid tot belastingfraude.
Anderzijds is het ook [rechtspersoon 1] geweest die het gebruik van de betreffende functie heeft gefaciliteerd door de uitleg door diverse medewerkers van de buiten
dienst bij het activeren van de verborgen functie in Wincash2000 bij de ondernemers. Immers, de betreffende functie stond niet beschreven in de handleiding en het gebruik maken ervan was ingewikkeld en slechts mogelijk wanneer verdachte dit aan de koper had uitgelegd.” — bron: LJN: BW5187 (http://www.rechtspraak.nl) en http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=90958


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.