15 June 2024
installeer de echte ubuntu, in Windows!

WSL is fantastisch, “Windows Subsystem for Linux” zorgt ervoor dat je een linuxomgeving op Windows hebt zonder de overhead van virtualisatie.

Nu is er een WSL 1 en WSL 2, waarbij je eigenlijk ook alle mooie dingen uit versie 2 wil hebben. Helaas als je WSL installeert krijg je automagisch versie 1. Upgraden dus

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/compare-versions

WSL1 vs WSL2 vergelijk

In de Nederlandse vertaling gaat het vaak met “Windows Features” fout, de onderdelen vertalen slecht. type in plaats van ‘features’, ‘onderdelen’

schakel onderdelen in
Platform voor virtuele machines en Windows-subsysteem voor linux

Daarna moet er nog een Windows kernelonderdeel geupgrade worden, dat gaat zo: ga naar de volgende pagina en download de MSI (in de link)

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-manual#step-4—download-the-linux-kernel-update-package

Installeer WSL2 Kernel onderdeel

Als laatste kan nu de standaard versie van WSL op 2 gezet worden: Open een command prompt als admin

rechterknop “start als administrator”
C:\Windows\system32>wsl --set-default-version 2
For information on key differences with WSL 2 please visit https://aka.ms/wsl2
De bewerking is voltooid.

en kan de reeds geïnstalleerde Ubuntu geupgrade worden

C:\Windows\system32>wsl --set-version ubuntu 2
Conversion in progress, this may take a few minutes...
For information on key differences with WSL 2 please visit https://aka.ms/wsl2
Conversion complete.

Installeer nu vscode en de vscode ‘remote wsl plugin

en alles staat goed

Meer informatie over hoe nu verder hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.